SALOMON JPN
SALOMON JPN

SALOMON JP

SALOMON SNEAKERS 2022 FALL&WINTER LOOKBOOK SALOMON SNEAKERS 2022 FALL&WINTER LOOKBOOK

TRACK MAKER
MEIRIN (ZOMBIE-CHANG)

EDITOR / WRITER
AGURI KAWASHIMA

CREATIVE DIRECTOR
YOSHIMI NAGAO

BEAMS CREATIVE DIRECTOR
SHINSUKE NAKADA

FILMER
UDAI (YouthQuake)

BEAUTY&YOUTH PRESS
MAIKA MIGITA

MUSICIAN
MILO OYAMADA

DESIGNER
TAKAYUKI KONO

ACTOR
TAKUMA FUJIE

STUDENT
YUTO YOSHIDA

MODEL
TSUGUMI

MODEL / MUSICIAN
KIO DE TORRES

MUSICIAN
MILO OYAMADA

TRACK MAKER
MEIRIN (ZOMBIE-CHANG)

DESIGNER
TAKAYUKI KONO

EDITOR / WRITER
AGURI KAWASHIMA

ACTOR
TAKUMA FUJIE

CREATIVE DIRECTOR
YOSHIMI NAGAO

STUDENT
YUTO YOSHIDA

BEAMS CREATIVE DIRECTOR
SHINSUKE NAKADA

MODEL
TSUGUMI

FILMER
UDAI (YouthQuake)

MODEL / MUSICIAN
KIO DE TORRES

BEAUTY&YOUTH PRESS
MAIKA MIGITA

SALOMON JPN